điều bạn cần phải làm ngay khi đến đức

những việc cần làm ngay khi đến đức
Đăng ký tạm trú tại Đức
thủ tục cần thiết khi tới đức