Học và thi bằng B2 tiếng Đức có khó không?

tuyen-dieu-duong-di-duc (2)