Trang chủ Kinh nghiệm lấy học bổng đức DAAD thành công Kinh nghiệm lấy học bổng đức DAAD thành công (3)

Kinh nghiệm lấy học bổng đức DAAD thành công (3)

Kinh nghiệm lấy học bổng đức DAAD thành công (1)
Xin visa Đức có khó không? Mất khoảng bao lâu thì được lấy?