Đối tác đồng hành cùng TRABI

sứ mệnh

Các đối tác của TRABI là những tập đoàn đến từ các trường đại học danh tiếng của nước Đức. Họ cùng đồng hành với TRABI để giúp các bạn trẻ tại Việt Nam muốn đến nước Đức họ tập và làm việc.

Các đối tác