previous arrow
next arrow
Slider

Khóa học Tiếng Đức

Khóa A1

Khóa A2

Lớp Online

Tổng số: 200 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

Lớp Tiêu chuẩn

Tổng số: 120 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 7.000.000đ

Lớp Online

Tổng số: 200 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

Lớp Tiêu chuẩn

Tổng số: 120 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 7.000.000đ

Khóa B1

Khóa B2

B1
Lớp Ôn thi

Tổng số: 40 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 3.000.000đ

B1
Lớp Cấp tốc

Tổng số: 100 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

B2
Lớp Ôn thi

Tổng số: 300 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 15.000.000đ

B2
Lớp Cấp tốc

Tổng số: 100 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

Giáo viên bản ngữ

Thành tích của học viên TRABI

Thu Giang

Hà Nội

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/350

Nguyễn Mạnh Thuyên

Vĩnh Phúc

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/350

Hân Trần

Học viên Trabi

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/350

Lê Bình

Học viên Trabi

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/350

Cảm nhận của học viên

Đăng ký ngay hôm nay
để được tư vấn miễn phí
  Đăng ký ngay

  để hưởng ưu đãi trong tháng

  Học với giáo viên bản ngữ

  100%

  95% Học viên đỗ B1

  ngay lần đầu tiên

  Tặng khóa học B2

  15.000.000 Đồng

  Ưu đãi phí đăng ký thi TELC:

  500.000 Đồng