Landingpage 1360 x 600
4
8
2
previous arrow
next arrow

Khóa học Tiếng Đức

Khóa A1

Khóa A2

Lớp Cấp tốc

Tổng số: 200 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

Lớp Tiêu chuẩn

Tổng số: 120 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 7.000.000đ

Lớp Cấp tốc

Tổng số: 200 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

Lớp Tiêu chuẩn

Tổng số: 120 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 7.000.000đ

Khóa B1

Khóa B2

Lớp Ôn thi

Tổng số: 40 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 3.000.000đ

Lớp Cấp tốc

Tổng số: 100 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

Lớp Ôn thi

Tổng số: 300 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 15.000.000đ

Lớp Cấp tốc

Tổng số: 100 tiết
Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6
Lịch khai giảng: 08/03
Học phí: 10.000.000đ

Giáo viên bản ngữ

Thành tích của học viên TRABI

Thu Giang

Hà Nội

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/300

Nguyễn Mạnh Thuyên

Vĩnh Phúc

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/300

Hân Trần

Học viên Trabi

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/300

Lê Bình

Học viên Trabi

Trình độ: B1
Điểm thi TELC: 250/300

Cảm nhận của học viên

Đăng ký ngay hôm nay
để được tư vấn miễn phí
    Đăng ký ngay

    để hưởng ưu đãi trong tháng

    Học với giáo viên bản ngữ

    100%

    95% Học viên đỗ B1

    ngay lần đầu tiên

    Tặng khóa học B2

    15.000.000 Đồng

    Ưu đãi phí đăng ký thi TELC:

    500.000 Đồng